Kompisar David Gidén Hember

  Namn  Reg  Kön   År Ort   Totalt 2020  Totalt Maj

5 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Micke Ekvall 100808 Man 1989 Göteborg 284 h 55 min 57 h 33 min
2. Johan Fagerberg 110506 Man 1992 Uppsala 214 h 34 min 38 h 51 min
3. David Gidén Hember 120426 Man 1991 Stockholm 103 h 45 min 21 h 24 min
4. David Bilén 190815 0 Göteborg 19 h 33 min 8 h 05 min
5. Christopher Skog 140505 1988 Göteborg 50 h 00 min 0 h 00 min