Ursvik Ultra

  1. Ursvik Ultra är en varv-tävling och går på ett 15km, 320 höjdmeter, trailspår som heter Ursvik Extreme. Spåret är relativt kuperat och består av en blandning av elljusspår, större och mindre stigar. Underlaget är grus men varierar mellan torrt och hårt, ibland lerigt, ibland isigt eller snömodd beroende på hur vintern varit.

  2. Löpning
  3. Tidslopp
  4. 23 mars 2019
  5. Ulvsjö Multisport
  6. ursvikultrainfo.wixsite.com/ur...
  7. 100% grus
  8. Sundbyberg, Sundbyberg, Stockholm, Sverige
  9. Peter Carlsson,
  10. Totalt har 3 medlemmar registrerat resultat för Ursvik Ultra.

Medlemmars resultat

  Namn   Distans  Snitt
1. Marc Karlsson 75,00 km 6:59