Landsjön Runt

  1. Löpning
  2. 5,50 km
  3. 28 april 2019
  4. IK Vista
  5. landsjonrunt.se
  6. 80% asfalt, 20% grus
  7. Kaxholmen, Jönköping, Jönköping, Sverige
  8. Oskar Lund, Huskvarna