Kolmården Vertical

  1. Kuperad trail löpning 300 höjdmeter på 6 km. Området är det mest dramatiska i Kolmården i förlängningen av Bråvikens förkastningsbrant samt i Ågelsjöns närhet. Kolmårdens topp på 171 m.ö.h passeras två gånger.

  2. Löpning
  3. 6,00 km
  4. 24 april 2019
  5. kolmardstrailen.se
  6. kolmardstrailen.se/kolmarden-v...
  7. 100% terräng
  8. Norrköping, Östergötland, Sverige
  9. Hans Persson, Norrköping
  10. Totalt har 1 medlemmar registrerat resultat för Kolmården Vertical.