1974 • Mölndal

Prehab

Övrig träning/Friskvård - Prehab/Rehab
Åter på jobbet.
Nystart med prehabbandet igen.

Stretch av vader, säte, framsida lår, fotrull,

Måndag 5 augusti 2019 15:02

30:00
Tid