1974 • Mölndal

Stockholm - Colombiaträff

Notering - Distans
Inget hotellgym. Ingen löpning utomhus. Fullt med aktivitetet ändå.
Kul att träffa de andra familjerna

Fredag 9 augusti 2019 14:00