1972 • ÅKERSSTYCKEBRUK

Centralbadet/stockholm

Övrig träning/Friskvård - Annat
Friskvård/centralbadet i stockholm.Jag har varit alkoholfri,tobaksfri,medicinfri och drogfri alla dagar i november månad 2019.

30 november 2019 - 11:00

4:00:00
Tid
173
Maxpuls