Kompisar Camilla Oldberg

  Namn  Reg  Kön   År Ort   Totalt 2019  Totalt December

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Niklas Karlsson 060315 Man 1972 Sjövik 141 h 53 min 1 h 37 min
2. Krister Strömqvist 060315 Man 1976 Alingsås 72 h 31 min 1 h 00 min