Vinterspring

  1. Finns 2-3 km 10km och 15 km

  2. Löpning
  3. 5 km
  4. 8 februari 2020
  5. SOK Unden ,Undenäsbygdens byalag
  6. www.sokunden
  7. 100% ospecificerat
  8. Undenäsgården, Undenäs, Karlsborg, Västra Götaland, Sverige
  9. Göran Linnarsson,